ગુજરાત નિવાસી સોલાર યોજના

ગુજરાત નિવાસી સોલર રૂફટોપ યોજના 2018-19 કેન્દ્ર સરકારની 30% સબસિડી સાથે લોકોને તેમના છત પર 1 kw થી 10 kw સુધીના સોલર પેનલ્સ સ્થાપિત કરી શકશે. અને રૂ. 10,000 રાજ્ય સરકાર તરફથી આપવા માં આવશે.

વિવિધ ક્ષમતાઓવાળા સોલર રૂફટોપ પીવી સિસ્ટમ્સની કિંમત કોષ્ટકમાં નીચે દર્શાવવામાં આવી છે. આ અવલોકન કરેલ કિંમતો છે પરંતુ અસરકારક કિંમત કે જે ગ્રાહકને તેની છત પર સોલર પેનલ્સ સ્થાપિત કરવા માટે ચૂકવવાની જરૂર છે તે આગલા કોષ્ટકમાં બતાવવામાં આવી છે: –

Capacity Range of Solar Rooftop SystemPrice in Rs. / KW
1 KW to 6 kW48,300
Above 6 KW to 10 kW48,000
Above 10 KW to 50 kW44,000
Above 50 kW41,000

સોલર સિસ્ટમ માટે કેન્દ્ર સરકાર કુલ ખર્ચનો 30% અને રાજ્ય સરકારના 10,000 ની સબસિડી આપશે. રહેણાંક સોલર છત યોજના 2018-19 અંતર્ગત રૂફટોપ સોલર સિસ્ટમ્સની સંપૂર્ણ વિગતો નીચે મુજબ છે: –

Capacity of System1KW2 KW3 KW4 KW5 KW6 KW7 KW8 KW9 KW10 KW
Cost of Solar System48,30096,6001,44,9001,93,2002,41,5002,89,8003,36,0003,84,0004,32,0004,80,000
Subsidy by central govt.14,49028,98043,47057,96072,45086,9401,00,8001,15,2001,29,6001,44,000
Subsidy by state govt.10,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,00020,000
Cost to be borne by customer23,81047,62081,4301,15,2401,49,0501,82,8602,15,2002,48,8002,82,4003,16,000
Area Required100 sq.ft200 sq.ft300 sq.ft400 sq.ft500 sq.ft600 sq.ft700 sq.ft800 sq.ft900 sq.ft1000 sq.ft

વિક્રેતાઓ દ્વારા સુપરત કરવાના દસ્તાવેજોની સૂચિ – ગુજરાત સોલર પાવર પોલિસી 2018

સીધા જારી કરેલા દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા પર ગેડા દ્વારા સબસિડી સૂચિબદ્ધ વિક્રેતાઓને આપવામાં આવશે: –

  • વપરાશકર્તાઓના પ્રમાણપત્રો કે તેઓએ સૌર સિસ્ટમ અને જીઇડીએની સબસિડી ખર્ચ માટે ચૂકવણી કરી હતી.
  • સોલર સિસ્ટમ કમિશનિંગ રિપોર્ટ પર કર્મચારી વિક્રેતા, લાભકર્તા અને ડિસ્કોમ અધિકારી દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે.
  • સંયુક્ત ઇન્સ્ટોલેશન રિપોર્ટ સાઇટ પર સ્થાપિત સોલર સિસ્ટમની આવશ્યક વિગતો પ્રદાન કરે છે, જેના પર લાભકર્તા અને સૂચિબદ્ધ વિક્રેતા દ્વારા સહી કરવાની જરૂર છે.
  • સોલાર સિસ્ટમના કિસ્સામાં સીઈઆઈ દ્વારા ચાર્જ કરવાની પરવાનગી માટેનું પ્રમાણપત્ર 10 kw કરતા વધુની અથવા ઇલેક્ટ્રિકલ સુપરવાઇઝર અથવા કોન્ટ્રાક્ટરનું પ્રમાણપત્ર 10 kw કરતા ઓછી છે.

સોલાર છત પ્રોજેક્ટ માટે GEDA એમ્પેનાલ્ડ વેન્ડર્સની સૂચિ – 2018 -19

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *